איזור אישי לבעלי דירות

dictionary

תשריט בית משותף –

תשריט הבית המשותף הינו למעשה מפה/שרטוט של הבניין הכולל פירוט מלא של כל הדירות בבניין, מיקומן, גודלן, וההצמדות השייכות להן כגון: גגות, גינות, מחסנים חניות וכדומה. התשריט כולל גם שרטוט מלא של הבניין ע״ג החלקה עליה נבנה, לרבות מידות וקווי הבניין ועוד נתונים טכניים רבים.

תמ״א –

אוסף תקנות שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. התכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה,  ואושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2015. ישנם שני סוגים עיקריים של תמ"א:תמ"א 38/1 (חיזוק עיבוי ותוספות למבנה) ותמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש).

תב״ע –

תכנית בניין עיר. תכנית שמטרתה להגדיר את זכויות הבנייה הניתנות לאזור מסוים, כגון: צפיפות יח״ד, שטחי הבנייה, כמות וגובה הבניינים, שטחי ציבור, קווי בניין וכדומה. תכנית זו יכולה להיות נקודתית, קרי לבניין או שניים (או יותר), או ברמה אזורית, למשל שכונה, או אזור נרחב אחר. התב״ע הינה תכנית המאושרת ע״י אחד מגופי התכנון ובהתאם להיקף …

תב״ע – לקריאה »

קרן ליווי –

קרן פיננסית שמטרתה לבדוק את היתכנות הפרויקטים ולהלוות כספים ליזמים ע"מ שאלו יוכלו לבצע את הפרויקט. בשנים האחרונות קמו קרנות רבות המתמחות בליווי פרויקטים של התחדשות עירונית לרבות הנפקת הערבויות.

קו מגרש –

קו המגרש הינו גבול החלקה. ההגדרות לקווי הבניין השונים נקבעים לפי קווי המגרש.

קו בניין –

קו בניין הינו הקו/הגבול שבו נבנה הבניין בתוך המגרש. ישנו קו בניין קדמי- קרי הקו שבו מסתיים הבניין ביחס לדרך הסמוכה ויחסית אליו נקבעים קווי הבניין האחורי והצדיים.

רישוי זמין –

מערכת אינטרנטית של משרד הפנים, המרכזת את כל הבקשות ותכניות ההגשה להיתרים ברשויות המקומיות. המערכת מאפשרת ניהול מרוכז עקבי ותקין של הבקשות ונכנסה לשימוש בשנת 2018 ע"מ לייעל ולקצר את תהליך קבלת ההיתרים.

פרסום הקלות –

טרם השיבוץ התיק לוועדת התכנון (ובהנחה והיזם מבקש הקלות), הוא נדרש לפרסם את ההקלות אותן הוא מבקש. ההקלות מתייחסות לשינויים אותם מבקש היזם לעשות בבניין שחורגים מזכויות הבנייה המוקנות בשגרה. הפרסום יהיה בעיתונים יומיים ובקרבת הפרויקט ע"מ שדיירים/שכנים מהאזור הקרוב לפרויקט יוכלו להביע התנגדות ע"מ שזו תבחן בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

פינוי בינוי –

שטח עירוני בישראל שהוחלט להרוס בו את בנייני המגורים הישנים הקיימים בו ולבנות במקומם בנייני מגורים חדשים (לרוב גבוהים יותר ע"מ "לצופף" את האזור). בתמורה לזכויות הניתנות ליזם, הוא מתחייב להקים גם תשתיות ומבני ציבור לרווחת דיירי הפרייקט ע"מ לשפר את רמת איכות החיים באזור.

ערבות –

הביטוי המשפטי המתאר התחייבות של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי, אם לא יפרע במועדו. כלומר, אם החייב לא יעמוד בתשלום חוב, יהיה הנושה רשאי לדרוש מאת אותו ערב שיפרע את החוב. הערבות יכולה להיות לחיוב כולו, או למקצתו. בהקשר הפרויקט , לבעלי הדירות או לרוכשי הדירות החדשות מונפקת ערבות (ע"י הבנק …

ערבות – לקריאה »

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top