איזור אישי לבעלי דירות

תכניות וטפסים המוגשים לרשות המקומית/מחוזית (לוועדות התכנון והבנייה) עבור קבלת היתר בנייה. תוכנית ההגשה מכונה "גרמושקה" (כיוון שהיא מקופלת כמו אקורדיון)
המגמה כיום היא לעבור מהגשת תכניות נייר להגשה מקוונת באמצעות מערכת "רישוי זמין".

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top