איזור אישי לבעלי דירות

רישום ברשם המקרקעין ("טאבו") בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה. לרישום הערת אזהרה שתי מטרות:

א) להזהיר ולהודיע, לכל מי שמתעניין במקרקעין שלגביהם רשומה הערת להימנע מלעשות בהם עסקה, וזאת באמצעות עיון בפנקסים הפתוחים לעיון הציבור.

ב) למנוע מבעל המקרקעין, שהתחייב לעשות עסקה עם קונה א', לעשות עסקה סותרת עם אדם ב' באותם המקרקעין, ללא הסכמתו של קונה א' או ללא קבלת צו מבית משפט.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top