איזור אישי לבעלי דירות

אישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. היתר הבנייה כולל שני מסמכים חתומים עיקריים: אישור מילולי, וגרמושקה.

בגרמושקה מופיעים פרטים כגון: שמות בעלי התפקידים הרלוונטיים (יזם, אדריכל, מהנדס וכו'), חישובי שטחים, תכניות פרטניות של החניות, גינון ופיתוח, חשמל, אינטסלציה וכו'.

 

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top