איזור אישי לבעלי דירות

הועדה המקומית אחראית על תכנון במרחב העירוני. לפתחה של הוועדה מוגשות בקשות להיתרים והיא דנה בהם אחת לתקופה עם התכנסותה של הוועדה.

לאחר הדיון מופק פרוטקול סיכום ועדה המתייחס לכל הבקשות שנדונו.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top