איזור אישי לבעלי דירות

תהליך בו הבנק המלווה  בודק את כדאיות, התכנות ורווחיות הפרויקט ועל פי בדיקות אלו מאשר ליזם לבצע את הפרויקט.

בהנחה והיזם והפרויקט עברו בהצלחה את בדיקות הבנק, הבנק מלווה ליזם כסף ע"מ שזה יוכל לבנות את הפרויקט, מנפיק לבעלי הדירות ורוכשי הדירות ערבויות כנדרש בחוק, ומלווה את היזם לאורך כל הפרויקט עד לסיומו ומסירת הדירות לרוכשי ובעלי הדירות.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top