איזור אישי לבעלי דירות

המפקח הינו בעל תפקיד מטעם בעלי הדירות, שמטרת תפקידו הינה ללוות את בעלי הדירות מול היזם. הליווי יכול להתבצע החל משלב ניהול המו״מ והגדרת המפרט הטכני, דרך שלבי התכנון ועד שלב הביצוע בשטח ומסירת הדירות.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top