איזור אישי לבעלי דירות

עסקה בין בעלי עניין בקרקע לבין יזם, בה היזם אינו משלם עבור הקרקע בכסף "חי" בחתימת ההסכם, אלא בונה מתוקף הזכויות המוקנות לקרקע, ובגמר תהליך הבנייה, בעל הקרקע מקבל דירות בבניין החדש.  לרוב עסקה זו משתלמת לשני הצדדים, כיוון שהיזם אינו משקיע כסף רב בתחילת הדרך, ובעלי העניין בקרקע מקבלים תמורה גבוהה יותר בסוף התהליך בדמות דירות חדשות.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top