איזור אישי לבעלי דירות

טרם השיבוץ התיק לוועדת התכנון (ובהנחה והיזם מבקש הקלות), הוא נדרש לפרסם את ההקלות אותן הוא מבקש. ההקלות מתייחסות לשינויים אותם מבקש היזם לעשות בבניין שחורגים מזכויות הבנייה המוקנות בשגרה.

הפרסום יהיה בעיתונים יומיים ובקרבת הפרויקט ע"מ שדיירים/שכנים מהאזור הקרוב לפרויקט יוכלו להביע התנגדות ע"מ שזו תבחן בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top