איזור אישי לבעלי דירות

קו המגרש הינו גבול החלקה. ההגדרות לקווי הבניין השונים נקבעים לפי קווי המגרש.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top