איזור אישי לבעלי דירות

מערכת אינטרנטית של משרד הפנים, המרכזת את כל הבקשות ותכניות ההגשה להיתרים ברשויות המקומיות.

המערכת מאפשרת ניהול מרוכז עקבי ותקין של הבקשות ונכנסה לשימוש בשנת 2018 ע"מ לייעל ולקצר את תהליך קבלת ההיתרים.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top