איזור אישי לבעלי דירות

תכנית בניין עיר. תכנית שמטרתה להגדיר את זכויות הבנייה הניתנות לאזור מסוים, כגון: צפיפות יח״ד, שטחי הבנייה, כמות וגובה הבניינים, שטחי ציבור, קווי בניין וכדומה. תכנית זו יכולה להיות נקודתית, קרי לבניין או שניים (או יותר), או ברמה אזורית, למשל שכונה, או אזור נרחב אחר. התב״ע הינה תכנית המאושרת ע״י אחד מגופי התכנון ובהתאם להיקף שלה (ועדה מקומית/מחוזית).

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top