איזור אישי לבעלי דירות

תשריט הבית המשותף הינו למעשה מפה/שרטוט של הבניין הכולל פירוט מלא של כל הדירות בבניין, מיקומן, גודלן, וההצמדות השייכות להן כגון: גגות, גינות, מחסנים חניות וכדומה. התשריט כולל גם שרטוט מלא של הבניין ע״ג החלקה עליה נבנה, לרבות מידות וקווי הבניין ועוד נתונים טכניים רבים.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top