איזור אישי לבעלי דירות

נסח טאבו הינו מסמך משפטי המהווה מעין ת.ז. של הנכס ובו נכללים פרטי המגרש (גוש, חלקה, תת-חלקה), הבעלויות השונות, השטחים וההצמדות השונות של כל תת חלקה, ורשימת מגבלות שיש על כל נכס ונכס כגון: הערות אזהרה, משכנתאות, שעבודים וכדומה.

תשריט בית משותף להבדיל מנסח הטאבו, כולל שרטוט ממשי של הבניין והנכסים בו, ומסמן את ההצמדות הספציפיות לכל נכס ונכס – הוא אינו כולל מידע על הבעלויות המשתנות של הנכסים עליהן ניתן למצוא מידע בנסח הטאבו שמתעדכן לעיתים תכופות ולאחר שינויים שכאלו.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top