איזור אישי לבעלי דירות

התמורה תלויה מאוד בהליכי הרישוי מול הרשות המקומית וכן ברמה המקצועית של היזם המוביל את התהליך. לרוב התמורות הינן: תוספת ממ"ד, תוספת מרפסת שמש ושיפוץ המרחבים הציבוריים בבניין לרבות הוספת מעלית, חדרי אשפה גינון וכדומה.

בהליך בחירת היזם חשוב מאוד לבחור יזם מנוסה הבקיא בהליכי התכנון בעיר בו הפרויקט נמצא.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top