איזור אישי לבעלי דירות

תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים, על פי תכנית זו יש לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן הישראלי (תקן 413) שנכנס לתוקף ב1.1.1980, קרי – מבנים שנבנו לפני ה1.1.1980 אינם עומדים בתקן ונדרש לחזקם.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top