איזור אישי לבעלי דירות

במסגרת תפקידה אחראית פרי על תאומים שונים מול ספקי החברה (מטבחים, סניטריה, ריצוף וכו׳) במהלך הליך הביצוע ומסירת הדירות, לרבות שינויי דיירים, תשלומים וגבייה, וביצוע מעקב שוטף רציף של מערכות ניהול הלקוחות של החברה לטובת בקרת איכות אחר קריאות שירות וטיב הטיפול בהן.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top